Projekt:  Povečanje konkurenčne prednosti na tujih trgih z digitalizacijo poslovanja v podjetju Moda Mi&Lan

Opis projekta: V podjetju Moda MI & Lan d.o.o. smo se odločili nadgraditi naše elektronsko poslovanje in s tem povečati učinkovitost poslovanja ter vzposatviti boljše temelje za širtev na tuje trge. V sklopu projekta smo vpeljali spletno aplikacijo za naročanje partnerjev ter možnost vpogleda v stanje naročila za posameznega partnerja. Dostop do apliakcije je možen zgolj z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. V sklopu tega smo digitalizirali tudi proces naročanja oblek po meri. Vsi podatki se avtomatsko prenašajo med spletno aplikacijo B2B in obstoječim ERP sistemom ter sistemom za proizvodnjo. Tako naš partner ali kupev v vsakem trenutku vesta, kje je njuno oblačilo. V sklopu projekta smo tudi prenovili spletno stran ter okrepili našo prisotnost na socialnih omrežjih. V skladu s sodobnimi trendi smo izvedli tudi izobraževanje in usposabljanje kadrov za Industrijo 4.0 in digitalizacijo poslovanja.

__________________________________________________________________

Naložbo delno sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega Sklada za regionalni razvoj.